Na trhu od 1996: První evropský ONLINE BROKER

Ochrana osobních údajů / GDPR

Pokud chcete získat naše zásady o ochraně osobních údajů v češtině, napiště nám na email: info@directaczech.cz 

Kompletní zásady ochrany osobních údajů najdete pod tímto odkazem.

________

Vážení zákazníci

nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, které vstupuje v platnost 25. 5. 2018, ukládá osobám zpracovávajícím osobní údaje (správce a zpracovatel) přijmout vhodná technická a organizační opatření proti rizikům. 

Tímto udělujete souhlas společnosti Directa S.I.M.p.A., se sídlem Via Buozzi, 5 - 10121 Torino IT, VAT N.: IT06837440012, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

Souhlasíte, že Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem marketingu, informování a zasílání obchodních nabídek a služeb.

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé: poskytovatel softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním údajů máte právo:

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu directa@directa.it.

Děkujeme,
Directa SIM