Na trhu od 1996: První evropský ONLINE BROKER

dLite - Uživatelský manuál

dLite - online webová platforma

Zadávejte své obchodní příkazy skrze webovou platformu v prohlížečích HTML5. dLite, který Directa vyvinula, je nabitý tradingovými nástroji a lze jej využívat na Windows PC, OSX, tabletechsmartphonech. Je podporován většinou moderních operačních systémů. Aplikace přináší širokou škálu tradingových nástrojů a při tom zůstává jednoduchou a intuitivní. dLite nevyžaduje žádnou instalaci, stačí jej spustit na některém z vašich zařízení.

Do platformy se můžete přihlásit přes https://www1.directatrading.com/dlite/ltindex.html nebo, máte-li už založený obchodní účet, tak po přihlášení do internetové obsluhy https://www1.directatrading.com/ přes tlačítko dLite.

Platforma se stále vyvíjí a bude postupně zdokonalena a doplněna o další funkce. Novinky můžete sledovat po kliknutí na označení aktuální verze v pravém horním rohu.

 

Menu a nástroje

V pravém horním rohu najdete zkratky pro přepínání možných zobrazení platformy.

LV = List view (seznam)

GV = Grid view (mřížka)

CV = Card view (karty)

DV = Desktop view (pracovní plocha), tato možnost se zobrazí na menších obrazovkách jako PV = Pad view. Funkce zůstávají stejné.

V horní liště pak najdete mimo čísla účtu a jména vlastníka taky celkovou výši účtu (Equity), aktuálně dostupné prostředky, dostupnou marži, likviditu a výkonnost.

V pravém horním rohu rovněž najdete ikonu lupy, pomocí které lze vyhledávat instrumenty. Stačí vepsat alespoň první tři písmena z názvu instrumentu, nebo vložit přímo ticker.

Kliknutím na ikonu dLite v levém horním rohu dLite  web app icon otevřete menu, kde naleznete denní výsledky (daily performance), přístup do správy účtu (Info), Notifikace (notifications), Novinky (news), Preference (preferences), změnu hesla, atd.

Po vybrání některé možnosti z menu se otevře nové okno, které lze jednoduše zavřít křížkem v modré liště. V případě vybrání možnosti Info je možné vracet se vždy o krok zpět pomocí šipky rovněž v modré liště.

Kliknutím na Logout se odhlásíte z platformy dLite.

Kliknutím na rozbalovací menu pod ikonkou dLite v levém horním rohu se zobrazí seznam burz, na kterých lze obchodovat.

dlite-menu-tabelle

V levém dolním rohu najdete ikonu hodin, která značí stav připojení. Je-li ikona zelená, připojení funguje správně, je-li červená, spojení není navázáno. Kliknutím na tuto ikonu si lze zobrazit podrobnosti o připojení a o verzi platformy.

Ve spodní liště rovněž najdete hlavní evropské indexy zvýrazněné červenou nebo zelenou barvou podle toho, jaký v trhu převažuje trend. Kliknutím na kterýkoli z nich otevřete okno s grafy všech uvedených indexů.

List view (Seznam)

Zobrazení v seznamu je základní nastavení, které uvidíte po přihlášení do platformy. Instrumenty jsou zde seřazeny v tabulce podle názvu, v dalších sloupcích je uveden ticker, aktuální cena, procentuální změna a čas poslední transakce.

dLite Platform - List view

Kliknutím na tři tečky na konci každého řádku otevřete nabídku dalších možností práce s instrumentem. Je možné nastavit SMS připomínku, zkontrolovat objednávky (jak realizované, tak čekající) a historii obchodů na daném instrumentu. Opětovným kliknutím na tři tečky nebo na ikonu popelnice zavřete nabídku dalších možností.

Vyberete-li Total assets (celková aktiva), zobrazí se vám množství daného instrumentu v portfoliu, poslední obchodovaná cena, aktuální zisk/ztráta a hodnota celé pozice. (Rozšířená možnost otevřená pomocí tří teček v tomto zobrazení není k dispozici). Kliknutím na instrument budete přesměrováni do Desktop view (pracovní plocha), kde můžete s instrumentem obchodovat, viz. níže.

Grid view (mřížka) a Card view (karty)

V obou těchto zobrazeních se instrumenty zobrazují jako karty s tím rozdílem, že v GV jsou zobrazeny jen základní informace a v CV i rozšířené.

Grid view

Zobrazevní GV umožňuje jednoduché vstupování do pozic. Do políčka Quantity zadáte množství, se kterým chcete obchodovat a do políčka Price případnou limitní cenu pro vyplnění.

Card view

Toto rozšířené zobrazení poskytuje dodatečné menu, které umožňuje zadávat podmíněné příkazy (conditional order), více denní příkazy a rovněž umožňuje vybrat fázi, ve které bude příkaz umístěn.

Ve spodní části karty najdete menu (viz obrázek výše) ve kterém můžete listovat informacemi o daném instrumentu. K dispozici jsou základní statistiky jako aktuální vrchol či dno, zobrazení v grafu, či informace o zobchodovaných objemech. Rovněž můžete využít užitečné kalkulačky, do které zadáte množství peněz, které hodláte na obchod využít a kalkulačka vám spočítá, kolik kontraktů můžete nakoupit.

Desktop view (pracovní plocha)

Zobrazení desktop view (pracovní plocha) poskytuje detailní náhled na vybraný instrument. Do tohoto zobrazení se můžete dostat rovněž kliknutím na instrument v List view.

Rozhraní DV poskytuje všechny informace, které najdete v CV, přehledně na jednom místě.

V menu na obrázku níže najdete ikony, které již byly popsány u zobrazení LV jako rozšířené menu po rozkliknutí tří teček. Rozdílem zde je funkce ikony popelnice, pomocí které lze zrušit všechny čekající objednávky.

Zde se rovněž zobrazují otevření pozice. Pomocí menší ikony popelnice na konci řádku můžete uzavřít danou pozici. Barevné “i” v kolečku slouží zase pro notifikace.

V pravé části pod grafem najdete pak možnosti popisované v zobrazení CV, tedy zobchodovaný objem, kalkulačku či detaily a novinky týkající se obchodovaného instrumentu.

V zobrazení DV lze obecně najít všechna data popisovaná výše v různých typech zobrazení.

flashBook view (kniha objednávek)

V tomto typu zobrazení si můžete nastavit až 10 objednávkových knih vedle sebe (v závislosti na velikosti monitoru). Knihy můžete posunovat pomocí oranžových šipek vlevo nad seznamem instrumentů.

Vedle každého sloupce lze zobrazit miniaturní graf vývoje ceny kliknutím na hodiny pod názvem instrumentu.

Kliknutím na procentuální změnu ceny můžete velikost okna redukovat a kliknutím na ticker zase zvětšovat.

Kliknutím na aktuální cenu knihu vycentrujete.

Kliknutím na název instrumentu lze přepnout na dodatečné menu, ve kterém si můžete vybrat požadované zobrazení hloubky trhu, zadat stop-loss příkaz nebo třeba přepínat mezi různými velikostmi knihy.

 

Obchodovaný instrument můžete zobrazit vepsáním tickeru nebo pouhým kliknutím na název instrumentu v seznamu na levé straně.

V levé dolním rohu najdete několik dalších možností zobrazení a nastavení platformy.