Na trhu od 1996: První evropský ONLINE BROKER

ViewTrade

ViewTrade

Poslední aktualizace 12. března 2015

Directa umožňuje svým klientům používat pokročilou informační platformu ViewTrade, díky které získáte názory více než 3 500 profesionálů, kteří se živí obchodováním a podle kterých si můžete nastavit své obchodní pozice.

Přístup, vyhrazený odebírajícím klientům najdete pod speciálním odkazem v „Mainboardu“ webové obchodní platformy. Měsíční poplatek ve výši 9 USD se vynuluje, pokud průměrná měsíční komise na trzích v USA, v běžném nebo předchozím kalendářním roce z realizovaných obchodů je rovna, nebo vyšší 9 USD, anebo snížena k nižšímu rozdílu (tj. volný přístup = musí být zrealizována jedna operace za měsíc).

Jedná se pouze o informační platformu, která umožňuje rychlý přístup k obchodní platformě různými způsoby:

- tlačítkem „Trading“, jež se nachází na pravém okraji navigačního panelu v horní části každého okna, otevřete základní desku webové obchodní platformy

- pomocí tlačítek „Trade“„Chart“, umístěných na stránce s informacemi, které jsou k dispozici pro každé aktivum, sloužící pro zadání objednávky, nebo zobrazení funkčního java grafu.

I když se jedná o velmi pohodlné užívání, nesmíte zapomenout, že kotace cen jsou zpožděny z pravidla o 15 – 20 minut.

Informační tabulka jednotlivých cenných papírů

Tento užitečný nástroj lze otevřít buď zadáním tickeru jednotlivé akcie, nebo celého jména společnosti do příslušného políčka v pravém horním rohu. Jak můžete vidět na obrázku níže, kliknutím na ticker kdekoliv, kde se objeví jako odkaz a následného výběru z okna, které vyskočí s políčkem: podrobné cenové informace.

 

Zde pak můžete prohlížet profily společností, stejně tak i doporučení analytiků ViewTrade pro různá aktiva jako jsou ETF fondy v sobě obsahující několik tříd aktiv, dále finanční zprávy a čtvrtletní reporty, zveřejnění informací americké komise cenných papírů, které jsou k dispozici pod položkou v menu: „More/SEC Filings“ a mnoho dalších informací.

Grafy jednotlivých aktiv jsou k dispozici v několika formách (čárový graf, svíčkový graf, histogram), s možností zvolení příslušného časového rámce, a to až do maximální výše 8 let. Jak je znázorněno na obrázku, klouzavé průměry trendu s periodou 20 a 200 dní lze od sebe odlišit jinou barvou.

Informace a zprávy na domovské stránce

Dalším ze zajímavých nástrojů pro investory jsou doporučení 3500 certifikovaných analytiků, kdy každý z nich nabízí svá aktualizovaná doporučení pro jednotlivé tituly (koupit, prodat, držet).

 

                                         

 

V panelu denních doporučení se objevují aktuální doporučení, které jsou aktualizovány každých 15 minut v pořadí, ve kterém byly zveřejněny. Kliknutím na záhlaví se rychle dostanete na detailnější zobrazení.

 

 

Pro každou akcii je zveřejněn cíl a aktuální výkonnost ve srovnání s prvním dnem, kdy bylo doporučení vydáno. Ve sloupci vedle je uvedeno jméno analytika a příslušné skóre (na stupnici 0-5) všech jeho historicky zveřejněných doporučení. V posledním sloupci se nachází po rozkliknutí rozšířené odůvodnění (psané v anglickém jazyce), na kterém bylo příslušné rozhodnutí založeno.

Kliknutím na jméno analytika se dostanete do jeho osobního profilu, kde najdete jeho spolehlivost ohodnocenou opět na škále 0 - 5. Dále zde můžete najít aktuální pozici v celkovém hodnocení příslušné kategorie, průměrné výnosy dosažené na základě doporučení jeho followery a celkovou procentuální úspěšnost. K dispozici je zde i aktuální doporučení s příslušným komentářem, na který se dostanete opět kliknutím na malou ikonku dole.

Kliknutím na políčko „Top analysts“ v horní části okna můžete vidět pořadí 30 nejlepších analytiků, sestavené na základě výsledků jejich dřívějších doporučení.

 

                     

 

Další tři kolonky na hlavní stránce – „markets“, „ranking“, „earnings“ – znázorňují příslušné informace:
- o tržních trendech
- o cenných papírech, u kterých se změnil rating nebo jiné významné aktuální informace vztahující se k příslušné společnosti
- odhady dividend před oficiálním oznámením společnosti, seřazené podle času oficiálního zveřejnění (ráno, dopoledne, večer)

 

Z tohoto okna máte rovněž přístup k detailům, kliknutím na záhlaví. 

 

                       

 

Ve spodní části okna se nachází seznam nejvýznamnějších denních novinek, publikovaných s detailním vysvětlením konkrétní zprávy.

 

 

Navigační lišta a boční lišta

V horní liště vedle tlačítka „home page“ jsou další dvě tlačítka:

Prostřednictvím boční lišty a několika odkazů, které se zde nacházejí, můžete snadně a intuitivně využívat náhledy, zveřejněná data a další cenné informace. Ke všem zmíněným položkám se dostanete také alternativní cestou pomocí „menu“ (např.: Přehled = „Search“: nejvíce rostoucí/klesající = detailní pořadí).