Na trhu od 1996: První evropský ONLINE BROKER

Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Aby nemusely být vaše peníze rozptýlené do mnoha různých trhů, můžete z vašeho účtu obchodovat aktiva vyjádřená v různých měnách.

Můžete tak s jedním účtem obchodovat futures vyjádřené v dolarech s použitím stejných derivátů vyjádřených v eurech.

Obchodní hodiny jsou od 8:00 do 22:15 – tržní data jsou k dispozici 24 hodin denně

Od 00:00 do 23,15 pro CME futures a až do 23.00 hodin pro FX segment; od 02,00 do 20,15, s přestávkou 14,45-15,30, na CBOT segmentu.

Od 03.29.2014

Podmíněné příkazy, včetně OCO, jsou platné až do vypršení daného instrumentu
kromě běžných objednávek platných pouze pro daný den, můžete zadat vícedenní objednávky platné až do uplynutí daného nástroje
Directa může odvolat všechny otevřené objednávky u každého instrumentu ve stanovenou dobu.Sdělení jsou upravována jednoduše podáváním zpráv na internetových stránkách (obvykle krátce před uzavřením  obchodu).

Datum doručení futures

U těch futures kontraktů, kde musí být podkladové aktivum ke splnění smluvních podmínek do určitého data doručeno (například komoditní futures), budou, vzhledem k tomu, že Directa nemá možnost uchovat anebo doručit pokladovou komoditu, exspirující futures poslední obchodní den, zlikvidovány.

Směnný kurz

U všech zisků a ztrát daného dne bude použit „prozatímní“ (označený *) směnný kurz (čili poslední dostupný denní oficiální kurz ECB), jako „konečný“ kurz bude použit oficiální směnný kurz ECB následujícího dne.

Marže

Marže je požadována a uchovávána v euru a obvykle zůstává od otevření pozice do jejího uzavření fixní (tak jako je na EUREXu). Možné výjimečné změny budou s předstihem – obvykle několika dní – oznámeny na directatrading.com.

Například u fixní marže 3000 € na e-mini bude ve chvíli otevření pozice částka 3000 € s value date den+1 jednoduše „zmražena/vybrána“ a následně po uzavření pozice vrácena rovněž s value date den+1, aniž by vytvářela zisk/ztrátu.

Zisk/ztráta

Denní zisky a ztráty jsou tvořeny rozdílem mezi otevírací zavírací cenou pozice, případně večerním urovnáním ceny na CME, pokud bude pozice otevřena i na konci dne.

Tyto zisky/ztráty se objeví v dolarech a během dne nebo na jeho konci se přepočítají na euro. Nejdříve „prozatímním“ kurzem a poté „konečným“ a budou okamžitě připsány nebo odečteny z klientova účtu.

Zisky nebo ztráty pozic, které budou otevřeny na konci dne, jsou vypočítány a převedeny na euro prozatímním směnným kurzem následující den před začátkem obchodování.

Pokud je pozice otevřena několik dní, Directa denně v euru zaznamenává a aktualizuje sumu klientem všech zinkasovaných/zaplacených zisků/ztrát, takže když je pozice uzavřena, stačí k dosažení celkového zisku/ztráty, na který se dá v případě zisku uplatnit daňová povinnost, přidat poslední zisk/ztrátu (rozdíl mezi poslední referenční cenou a zavírací cenou pozice).

Rozdíl mezi výpočtem zisku/ztráty mezi akciemi a futures

Chceme zdůraznit, že níže popsaná metoda je jediný způsob, jak správně v dolarech vypočítat zisk/ztrátu derivátu, protože u futures není, na rozdíl od amerických akcií, žádná „stanovená“ cena, ze které by bylo možné odečtením zisk/ztrátu vypočítat.

Příklad

Abychom pochopili rozdíl mezi akciemi a futures, stačí, když porovnáme případ obchodníka, který nakoupí za 1000$ akcie, které někdy později za 1000$ prodá s případem klienta, který ve stejnou dobu otevře kontrakt na ceně 1000$ a uzavře ho také na ceně 1000$. Situace vypadají identicky, ale jsou ve skutečnosti velmi odlišné!

V případě akcií totiž investor vydělá nebo prodělá na základě směnného kurzu i přes to, že jsou otevírací i zavírací ceny v dolarech stejné. Pokud ho totiž například bude nákup 1000$ stát 800€, kdežto v době prodeje má stejných 1000$ hodnotu 900€, určitě vydělal, a to i pro daňové účely, 100€. V případě futures však k žádnému reálnému „nákupu“ nedošlo a tedy ani k platbě 800€, takže směnný kurz je prakticky bezvýznamný. Pokud se tedy například cena vůbec nezměnila, celý obchod nevytvoří žádný účetní zisk/ztrátu.

Zlomová cena

I přes absenci reálného nákupu v eurech a tedy i reálné „kupní ceny“ je stále užitečné mít po ruce dolarovou „účetní hodnotu“, díky které můžete po přepočtu hned vidět celkový zisk/ztrátu, které by bylo dosaženo při uzavření pozice. K tomuto účelu Directa poskytuje tzv. „zlomovou cenu“: odhadovanou zavírací cenu, která by vynulovala zatím dosažený připsaný zisk nebo odečtenou ztrátu.

Zavření pozice na ceně vyšší než je „zlomová cena“ znamená zisk rovnající se jejich rozdílu. V případě horší ceny, pak rozdíl znamená ztrátu. Jedná se o to samé, jako byla nákupní cena v případě akcií. Zdůrazňujeme, že zlomová cena v dolarech se může v závislosti na trendu směnného kurzu ze dne na den mírně měnit a tím ovlivnit vyplacené zisky/ztráty.

V případě uzavření části pozice bude akumulovaný zisk/ztráta poměrně rozdělen podle počtu uzavřených kontraktů.

Aktuální kotace

Na multiBooku je možné vyvolat jednotlivé kotace za pomoci zkratek, které najdete obchodním webu. Kotace (book s hloubkou 5stupňů) na multiBooku, Darwinu, flashBoardu a flashBooku jsou zdarma.