Na trhu od 1996: První evropský ONLINE BROKER

Obchodníkovo privilegium

Poplatek 0,13%

Status Obchodníkova privilegia se uděluje bez jakéhokoliv poplatku nebo formalit všem klientům, kteří od podpisu smlouvy přes Directu zobchodovali celkovou částku 2,5 milionu euro. Ověření, zda byla tato částka dosažena a možná aktivace Obchodníkova privilegia se provádí na konci každého obchodního dne.

Klienti mohou získat Obchodníkovo privilegium i bez zobchodovaní částky 2,5 milionu euro tím, že zaplatí 0,03% z částky, která jim k dosažení této sumy chybí.

Například klient, který již zobchodoval částku 1,55 milionu euro, může získat Obchodníkovo privilegium zaplacením 0,95 milionu euro x 0,03% = 285 €.

Nový klient, který chce využívat Obchodníkova privilegia hned od začátku, může zaplatit 2,5 milionu euro x 0,03% = 750 €.