Na trhu od 1996: První evropský ONLINE BROKER

MOT a EuroTLX

K tomu, abyste mohli obchodovat na MOT a EuroTLX, je potřeba platit měsíční poplatek, který dosahuje až 30 €.

První tři měsíce počínaje následujícím měsícem od udělení povolení jsou zdarma. Od 4. měsíce se do měsíčního poplatku započítávají průměrné měsíční provize zaplacené minulý kalendářní rok a průměr prvních měsíců aktuálního roku - jestliže je alespoň jeden z nich roven nebo větší než 30 €, celý rok se žádný poplatek neúčtuje, pokud jsou oba pod 30 €, platí se rozdíl mezi větším z nich a částkou 30 €.

MOT: Poplatky za vyplněný příkaz

Kdykoliv je možné si s okamžitým účinkem zvolit mezi fixním a degresivním poplatkem

fixní 

degresivní 

6 € 

První splněný příkaz

9 € 

   

Druhý

8 € 

   

Od 3. do 5. 

7-6-5 € 

   

Od 6. do 25.

4 € 

   

Od 26. do 50.

3 € 

   

Od 51. dále

2,5 € 

NB: Kontrakty s fixními poplatky se nezapočítávají do výpočtu degresivních poplatků.

Při výpočtu poplatků se sčítají obchody provedené na kterékoliv burze FTSE MIB - MINI - MTA - SEDEX - EUREX - LIFFE - CME...

V případě objednávky vyšší než 500 000 € se účtuje dvojnásobný poplatek.
 

EuroTLX: Poplatky za vyplněné příkazy

Procentní poplatky

0,15% hodnoty,

Minimálně 5 €, maximálně 20€‘'. 

Žádné fixní nebo degresivní poplatky.